Jak nakupovat

Naše výrobky můžete objednávat několika způsoby:

1.  e-mailem na adrese: svoboda.toys@post.cz

2. telefonicky na telefonním čísle:

728 112 305 (Marcela Svobodová – mobil)

3.  prostřednictvím e-shopu na těchto stránkách: Objednání vybraného zboží provedete kliknutím na ikonku „Přidat do košíku“ u každého výrobku.Tím bude zboží vloženo do tzv. „nákupního košíku“. Po dokončení výběru klikněte na odkaz „Obsah košíku“, kde uvidíte v přehledné tabulce, jaké zboží máte připraveno k objednání – a doplníte počet kusů, případně barvu.

Do formuláře potom vyplníte údaje o příjemci zboží a plátci faktury. Na konci formuláře je k dispozici „poznámka“, ve které můžete připojit další důležité informace.

Objednávka poté bude odeslána na náš mail, kde bude zpracována.

Platba

Nedomluvíme-li se jinak, platba bude probíhat až po té, co Vaší objednávku zpracujeme. Spolu se zbožím, nebo samostatně Českou poštou Vám pošleme fakturu – splatnou 10 dní.

Doprava

Naše zboží Vám posíláme prostřednictvím České pošty. V případě, že Vás její pracovníci nezastihnou na uvedené adrese, bude Vás informovat formou písemné výzvy, kdy a kde si můžete zboží vyzvednout.

Dle ceníku České pošty a velikosti balíku – Balík do ruky 199-399 Kč
(počet balíků Vám v případě zájmu upřesníme při přijetí objednávky).

Reklamace

Přestože naše výrobky bývají v pořádku, ze zákona se vztahuje na veškeré nové zboží záruka trvající 24 měsíců – na materiálové, technologické či jiné vady, které zjistíte v průběhu užívání. Věříme, že sami nejlépe posoudíte, kdy byl výrobek vadný a kdy byl pouze opotřeben častým užíváním. Když budete něco muset reklamovat, kontaktujte nás a domluvíme se, jek postupovat, aby byla reklamace v co nejkratší době vyřízena.

Možnost vrácení zboží

Přestože to není obvyklé, může se stát, že budete potřebovat zboží vrátit – samozřejmě nepoužité a nepoškozené.

Do 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží máte právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Marcela Svobodová – Molitanky, Příčná 462, Planá nad Lužnicí, 391 11, tel.: 728 11 23 05, e-mail: svoboda.toys@post.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Marcela Svobodová – Molitanky, Příčná 462, Planá nad Lužnicí, 391 11. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

Můžete použít přiložený Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností:

adresát:

Marcela Svobodová – Molitanky

Příčná 462

391 11 Planá nad Lužnicí

Česká republika

IČO: 63871700

Mob.: 728 11 23 05

Email: svoboda.toys@post.cz

Věc: Odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet

Dobrý den,

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží  (vyjmenujte)…

které jsem si zakoupil prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.molitanky.cz

Zboží jsem objednal/a dne ……………………….a obdržel/a dne……………………………..

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30 denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet č. ú.…………………………………….. vedený u ………………………………………….

Jméno a příjmení  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                            Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis

V …………………………

Dne………………………

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.